Duvvecka dag 3: Tyska skogsduvor vs. ringduvor

Jag var lite konfunderad över att skogsduvorna jag köpte kom hela vägen från Tyskland. Wikipedia hävdar:

“Den har tidigare kvalificerat sig till listan över sårbara arter (VU) på rödlistan i Sverige, men eftersom beståndet uppvisat tydliga tecken på stabilisering eller till och med ökning, och eftersom det dessutom finns stora grannpopulationer i söder med ökande bestånd i Tyskland och Nederländerna som kan komma att förstärka den svenska populationen, nedgraderades arten i 2005 års rödlista till missgynnad (NT).[4] I 2010 års rödlista anges den inte längre som hotad.”

Jägaren Andreas svarar mig i hans kommentarsfält:

“Skogsduva är fridlyst i Sverige så de jagas icke. Tyskland och England har hyggliga bestånd. Men jag tycker du ska prova att få tag i ringduva, de är lika goda som de skogsduvor jag smakat. Och därtill ett vilt som inte behöver åka kommunalt till tallriken!”

Så säg till om ni har en ringduva över! Annars blir det mer tysk duva.